Reunions de Mares/Pares del 10/10/2018

A continuació vos indiquem les hores de les reunions de mares/pares per al dia 10/10/2018.

Reunions pares 10/10/2018


Professor Grup Aula
Marisa Alcañiz 1º ESO D 0.04
Sara Peralta 1º ESO H 2.13
Mª José Escrig 2º ESO A 2.17
Francisca Esteller 2º ESO B 1.03
David Rahona 2º ESO E 2.11
María Roselló 2º ESO G 1.10
Encarna Moreno 2º PMAR PMAR
Dolors Soriano 3º ESO D 2.08
Aurora Ros 3º ESO E 1.04
Amadeo Soriano 4º ESO A 1.11
Izaskun Linares 4º ESO D 1.01
Consol Guillén 4º PR 0.02
Marta Cortés 1º Bach B 1.02