Reunions de families del 15/10/2018

A continuació vos indiquem les hores de les reunions de families per al dia 15/10/2018.

Reunions families 15/10/2018


Grup Aula
1º ESO A 2.04
1º ESO B 2.12
1º ESO C 1.10
1º ESO E 1.02
1º ESO G 1.11
2º ESO C 1.07
2º ESO D 1.04
2º ESO F 2.13
3º ESO A 1.12
3º ESO B 1.09
3º ESO C 1.08
3º ESO F 2.20
3º PMAR 2.14
4º ESO B 2.15
4º ESO C 1.05
1º Bach B 2.01
1º Bach C 1.06
2º Bach A 2.10